HjemBehandling Mensendieck Arbeidsplass
Arbeidsplass

Arbeidsplassvurdering og bevegelse i arbeidstiden

Hodepine og muskel-skjelettlidelser er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge. Muskel-skjelettlidelsene utgjør halvparten av sykefravært og en tredjedel av uførepensjonene. I tillegg har mange redusert arbeidskapasitet pga plagene når de er på jobb.
Riktig behandling og rask intervensjon når behovet oppstår er avgjørende for den videre utviklingen. Behandling er "billig", mens sykemelding er "dyrt"!
Vi kommer gjerne ut til din bedrift. Vi tilbyr tiltak for både forebygging, behandling og vedlikeholdsbehandling
  • vurdering og tilrettelegging for den enkelte ansatte 
  • tilpasset undervisning med praktiske råd ift muskelsmerter i rygg eller nakke/skulder for å redusere og forebygge belastningskader
  • behandling på arbeidsplassen-ingen reisevei for de ansatte
  • tilpasset gruppetrening på arbeidsplassen ift kartlagt behov både med tanke på forebygging og vedlikeholdsbehandling
 For spørsmål eller tilbud kontakt
Hagan Fysioterapi v/Siv Rye Neraker
Noen kunder:
Firma    Bistand og behandling
 Norsk Hydro Mensendieckgrupper
 Storebrand Mensendieckgrupper
 Nova Arbeidsplassvurdering
 Mole genetics Arbeidsplassvurdering
 Thara Arbeidsplassvurdering
 Elmatica Arbeidsplassvurdering
 

 


HjemBehandling Mensendieck Arbeidsplass